Vi värnar och utvecklar välfärden

Foto: Edvin Hellsing
Foto: Edvin Hellsing

Välfärden ska värnas och utvecklas, därför höjer vi skatten med 30 öre, samtidigt som vi gör viktiga satsningar på jämlikhet och jämställdhet. Det skriver kommunalrådet Ilona Szatmári Waldau om dagens budgetbeslut i Uppsala kommunfullmäktige.

Uppsala och Sverige behöver Vänsterpartiets politik. Vi behöver omfördelning från högavlönade män till lågavlönade kvinnor, vi behöver omfattande klimatsmarta investeringar i bostäder och infrastruktur, vi behöver en välfärd att lita på.

Därför har Vänsterpartiet i dag röstat igenom den rödgröna budgeten för 2016 i Uppsalas kommunfullmäktige. Varje gång Vänsterpartiet är med och förhandlar om en budget så ger det mer jämlikhet och jämställdhet, så också i Uppsala. Budgeten innehåller bland annat satsningar på minskade barngrupper i förskolan och ökad kvalité på lågstadiet, vi intensifierar arbetet mot våld i nära relationer och vi prioriterar upp rätten till heltid för att motarbeta det ofrivilliga deltidsarbetet för kvinnor i kommunal verksamhet.

Under debatten pratade högeralliansens företrädare återkommande om ”välfärdens kärna”. Det är avslöjande, i slutändan önskar sig de borgerliga inte mer än en offentlig sektor som ger den mest grundläggande service. Allting annat, samt en hel del som finansieras gemensamt, ska marknaden sköta. Vänsterpartiet tror på någonting annat, vi vill ha ett välfärdssamhälle. Våra gemensamma åtaganden kan inte reduceras till en kärna, det måste vara mer än så. Välfärden är det utrymme där vi tar ansvar för varandra, där vi bryter ned klass- och könsskillnader och där vi skapar ett bättre samhälle.

Alliansens budgetförslag innehåller omfattande nedskärningar, men under debatten vägrade deras företrädare att svara på var de tänker hämta hem sina besparingar. Det är inte så konstigt, för det finns bara ett sätt spara i den omfattning som oppositionen vill göra. Med nedskärningar som ytterst drabbar de som har det sämst ställt. Samhällets mest utsatta ska betala, mellan 12 och 25 miljoner för socialnämnden. Den nämnd som har ansvar för förebyggande arbete för barn och unga, som hjälper våldsutsatta kvinnor, som beslutar om insatser för unga på glid och missbrukare som behöver samhällets stöd för att kunna göra en vändning i sin tillvaro. Det är dessa människor som ska betala för Alliansens besparingar. På omsorgsnämndens område föreslår de borgerliga nedskärningar på upp till 30 miljoner, det blir personer med funktionsnedsättning som ska finansiera detta. Äldrenämnden får ett besparingsbeting på mellan 15 och 35 miljoner – det enda som kan betala detta är färre omsorgsenheter och sämre trygghet för Uppsalas äldre.

I den rödgröna budgeten höjer vi skatten med 30 öre. I ett utsatt ekonomiskt läge är det nödvändigt för att vi inte ska tvingas göra stora nedskärningar. Vi gör också satsningar i skolan och omsorgen för en mer rättvis och solidarisk kommun. Det är vad Uppsala behöver, en rödgrön budget fylld med Vänsterpartiets politik.

Ilona Szatmári Waldau
Kommunalråd