Kontakt

Papperspost skickar du till:
Vänsterpartiet Uppsala, Vretgränd 18, 753 22 Uppsala

E-postadresser för Uppsala:
I första hand partiföreningen:
uppsala@vansterpartiet.se

Ombudsman Elias Lodin:
uppsala@vansterpartiet.se

Ombudsman Abe Bergegårdh:
uppsalalan@vansterpartiet.se

Kommunal politisk sekreterare:
vansterpartiet@uppsala.se

Valberedningen för Uppsala partiförening:
valberedninguppsala@gmail.com

Övriga kontaktuppgifter hittar du här!