Kontakt

Papperspost skickar du till:
Vänsterpartiet Uppsala, Vretgränd 18, 753 22 Uppsala

E-postadresser för Uppsala:
I första hand partiföreningen:
uppsala@vansterpartiet.se

Ordförande Vänsterpartiet Uppsala Torbjörn Björlund
torbjorn.bjorlund@gmail.com

Ombudsman Elias Lodin:
uppsala@vansterpartiet.se

Kommunal politisk sekreterare Vänstepartiet Uppsala Dawn Anthony:
dawn.anthony@uppsala.se

Ombudsman Vänsterpartiet Uppsala län Abe Bergegårdh:
uppsalalan@vansterpartiet.se

Valberedningen för Uppsala partiförening:
valberedninguppsala@gmail.com

Ordförande Vänsterpartiet Uppsala Torbjörn Björlund
torbjorn.bjorlund@gmail.com

Övriga kontaktuppgifter hittar du här!