Kommunikationsutskottet

Vänsterpartiet Uppsalas partiförenings kommunikationsutskott har ansvar för webbplatsen (uppsalavanstern.se) med tillhörande kalendarium,  och sociala medier, främst Facebook, Twitter (@VUppsala) och Instagram (uppsalavanstern). Vi läster e-posten till uppsala@vansterpartiet.se och skickar vidare till rätt mottagare. Vi hjälper gärna till om någon behöver en affisch inför ett evenemang. Vi är moderatorer för Facebookgruppen Vänsterpartiet Uppsalas medlemmar (interndiskussion).

Utskottet består av Florian Burmeister (sammankallande), Cecilia Viklund, Robert Harlin, Tobias Nordqvist, Elias Larsson, Anne-Li Lehnberg och Per Ström (från partiföreningens styrelse).

Till sist: vi är tacksamma för material (t.ex. text och bilder från möten) samt konstruktiva inspel om eventuella förbättringar.