Kommunikationsutskottet

Vänsterpartiet Uppsalas partiförenings kommunikationsutskott har ansvar för webbplatsen (uppsalavanstern.se) med tillhörande kalendarium,  och sociala medier, främst Facebook, Twitter (@VUppsala) och Instagram (uppsalavanstern). Vi läster e-posten till uppsala@vansterpartiet.se och skickar vidare till rätt mottagare. Vi har fått uppdraget att göra affisch till 1 maj, och hjälper gärna till om någon behöver en affisch i annat sammanhang. Vi är moderatorer för Facebookgruppen Vänsterpartiet Uppsalas medlemmar (interndiskussion).

Utskottet består av Florian Burmeister (sammankallande), Cecilia Viklund, Robert Harlin, Tobias Nordqvist, Elias Larsson och Anne-Li Lehnberg.

Till sist: vi är tacksamma för material (t.ex. text och bilder från möten) samt konstruktiva inspel om eventuella förbättringar.