Uppsala en kulturstad

Kulturen är en naturlig del av välfärden och Uppsala har goda förutsättningar att vara en kulturstad. Här finns ett stort utbud av kulturinstitutioner och kulturaktiviteter. Det finns teatrar, konserthus, konstmuseum, Bror Hjorths hus, många studieförbund med brett utbud och många fria kulturutövare.

Kultur ska vara lättillgänglig och billig/gratis
Kulturen ska vara tillgänglig för såväl Uppsalabor som besökare. Det förutsätter lättillgänglig information om kulturutbudet och låga entréavgifter.

De kommunala museerna ska vara avgiftsfria och de kommunala kulturinstitutionerna ska behållas i kommunal ägo. Upprustningen och utsmyckningen av vår gemensamma utemiljö ska fortsätta och kulturinsitutionerna ges resurser för lokala projekt i stadsdelar och kransorter. Ett handlingsprogram ska tas fram för mer könsblandade kulturaktiviteter.

Kultur i hela Uppsala
Det är viktigt att stadsdelarna liksom kransorterna blir levande bostadsområden med mötesplatser som bibliotek, fritidsgårdar och lokaler där bl.a. studieförbund kan bedriva verksamhet. Biblioteksservice ska således finnas både i staden, i kransorterna och på landsbygden. Vi arbetar nu för att få till stånd ett bibliotek i Gränby centrum. Det ska också finnas skolbibliotek med utbildad personal i alla skolor.

Studieförbunden är viktiga för mångfalden i kulturlivet. Utbudet är brett och vänder sig till många olika grupper av människor. De verkar också i de olika delarna av kommunen. Studieförbunden ska ges resurser så att de kan fortsätta erbjuda ett rikt kulturutbud.

Kultur för barn och unga
Uppsala har en mycket bra och uppskattad musikskola men avgifterna är höga och köerna långa. Fler barn och unga måste få tillgång till musikskolan och därför ska avgifterna ska sänkas och köerna kortas. Musikskolan ska utvecklas till en kulturskola som erbjuder fler konstformer som dans, bildskapande och teater. El Sistema är en framgångsrik modell, ursprungligen från Venezuela, för kör- och orkesterskola med musiken som verktyg för social och mänsklig utveckling. Den används redan på flera platser i Sverige. Vi vill nu introducera El Sistema i Uppsala.

Vi vill införa en verksamhet (Remida) i förskolan där man använder överskottsmaterial från företag i det skapande och experimenterande arbetet. Detta för att stimulera och locka barnens lust till kreativitet och skapande.

Musik och teater, bildkonst och litteratur
Musik och teater är en viktig del av kulturlivet. Uppsala behöver fler lokaler för amatörmusiker och amatörteatrar att repetera i och en scen att uppträda på. Även de lokala bildkonstnärer behöver stöttas, t.ex. genom ett ateljéstöd. För att stötta konstnärerna och öka konstmuseets attraktivitet ska budgeten för konstinköp utökas. Behovet av ett nytt konstmuseum behöver utredas ordentligt och ett beslut tas under mandatperioden. Uppsala är en författartät kommun och vårt nybildade Uppsala Författarsällskap har redan många aktiva medlemmar. Kommunen bör stödja författarsällskapets planer på att arrangera en årlig litteraturfestival.

Våra fristadsförfattare har betytt mycket för kulturlivet i kommunen. Vi ser nu en möjlighet att även satsa på fristadskonstnärer.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att förhindra skräppost. Läs mer om hur dina kommentarsuppgifter behandlas.