Studenter i Uppsala

Universitetsstudier ska vara tillgängliga för alla oavsett kön, etnicitet, klassbakgrund, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Undersökningar visar att det är de som har föräldrar med akademikerbakgrund som i störst utsträckning läser vidare på universitetet och att det också är dessa som lyckas bäst med sina studier. Alla gymnasieskolor i Uppsala ska ge högskolebehörighet och ungdomar i kommunen ska ha samma chans till vidare studier oavsett vilken akademisk och socioekonomisk bakgrund deras föräldrar har eller vilken gymnasieskola de går på. Vi ställer krav på att varje gymnasieprogram ger högskolebehörighet och underlättar för att människor med arbetslivserfarenhet att vidareutbilda sig.

Bygg fler hyreslägenheter och bostadsförmedling
Studenter är en åldersblandad grupp med skiftande behov, familjesituation och sysselsättningar. Exempelvis har var femte student i Uppsala barn. I Uppsala råder det bostadsbrist samtidigt som en stor del av bostäderna är bostadsrätter. Det tvingar många studenter att acceptera otrygga boendeformer som andrahandskontrakt eller inneboende för att överhuvudtaget ha någonstans att bo, om de inte har föräldrar som kan köpa dem en bostadsrätt. Det behöver byggas nya hyresrätter med en rimlig hyresnivå för att vi ska komma tillrätta med problemet. Lägenheter som är öronmärkta för universitetens studenter behövs så länge det finns en bostadsbrist men på sikt ska det finnas en så god tillgång på bra hyresrätter så att studenter och andra Uppsalabor kan bo i samma bostadsområde. Uppsala behöver en kommunal bostadsförmedling för att underlätta förmedling av lediga bostäder.

Samma behov som andra Uppsalabor
Uppsalas studenter har samma behov som andra Uppsalabor. Hit hör bra och utbyggd kollektivtrafik med låga taxor, bra cykelbanor och tillgång till barnomsorg. Studenter kan ha extra problem med barnomsorg beroende på tiden för terminsstart. Om man inte får barnomsorgsplats förrän i mars-april så kan man normalt inte börja studierna igen förrän till höstterminen. Barnomsorgen i Uppsala måste dimensioneras så att alla kan få en plats i rimlig tid och nära sin bostad. Studenter, som ofta inte har bil, har ingen möjlighet att köra sina barn till en förskola långt från bostaden eller studieplatsen.

Uppsala kommun måste som en av Uppsalas största arbetsgivare ta emot praktikanter.

För information om Vänsterpartiets politik för en bättre högskola hänvisas till särskilt material om detta samt material från Vänsterns Studentförbund.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att förhindra skräppost. Läs mer om hur dina kommentarsuppgifter behandlas.