Personer med funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättning saknar idag ofta möjligheter att delta fullt ut i samhällslivet och har sämre inflytande över beslutsfattandet än icke funktionsnedsatta. I Uppsala har många fått klart sämre livsvillkor under de senaste åren, en trend som vi vill stoppa och vända i positiv riktning. Vi måste skapa ett samhälle som är tillgängligt för alla. Ingen ska behöva känna att en funktionsnedsättning blir ett funktionshinder på grund av brister i tillgängligheten.

Barn med funktionsnedsättning måste ges det kommunala stöd som behövs för att de ska ha samma möjligheter till skolgång och en rik fritid som barn utan funktionsnedsättning.

Bättre ekonomi
Personer med funktionsnedsättning har ofta sämre ekonomi än andra. Många finns utanför arbetsmarknaden och i olika försäkringssystem med få eller inga möjligheter att påverka sin ekonomi. Under de senaste åren har, på grunda av den borgerliga politiken, ekonomin försämrats ännu mer för människor som inte är i reguljärt arbete. Med vänsterpolitik i riksdagen höjs ersättningarna i försäkringssystemen och i kommunen höjs habiliteringsersättningen. För att minska klyftorna vill vi införa ett högkostnadsskydd för kommunala och landstingskommunala avgifter och utreda införandet av ett kommunalt bostadstillägg.

Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning
Alla med psykisk funktionsnedsättning som behöver hjälp ska erbjudas hjälp och stöd av ett personligt ombud samt erbjudas sysselsättning anpassad till sin förmåga. Den trygghet som Träffpunkterna innebär gör dessa viktiga att bevara. Undersökningar visar att kvinnor med funktionsnedsättning misshandlas av en partner i högre grad än andra kvinnor. Samtidigt har de svårare att få stöd och hjälp. För Vänsterpartiet är det en självklarhet att alla kvinnor ska ha samma rätt till trygghet.

Fler åtgärder för en bra politik
för personer med funktionsnedsättning

Vi vill att kommunen tar fram ett Funktionshinderspolitiskt program. Alla nämnder ska ha de handikappolitiska frågorna högt på sin dagordning och kontinuerligt rapportera om hur arbetat med frågorna fortskrider.

Vi vill också inrätta en Funktionshindersombudsman som ska verka för att skapa ökad trygghet för samtliga åldersgrupper med funktionsnedsättning, värna om kvaliteten inom detta område och informera, vägleda och ge stöd. En resursfördelningsmodell som följer antalet personer med funktionsnedsättning måste införas i kommunen så att inte nedskärningar drabbar denna grupp.

Personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i samhällslivet fullt ut, ha råd att resa och därmed ha en aktiv fritid, oavsett om resan är lång eller kort. Vänsterpartiet vill sänka taxan för färdtjänst. Målet är att färdtjänsten inte ska kosta mer än resor med vanlig kollektivtrafik. Resor till och från daglig verksamhet ska inte medföra någon extra kostnad för den enskilda människan.

Satsa på insatser i offentlig regi
Vi vill skapa en trygg och offentlig omsorg utan girighet i form av privata vinstintressen. Verklig valfrihet är bl.a. att kunna välja vad man vill ha hjälp med inom biståndsbeslutets ram och ha inflytande över vem som ska bistå en.

Varje skattekrona som går till vinst betyder minskade resurser till personer med funktionsnedsättning. I ett demokratiskt och rättvist samhälle ska alla skattepengar gå tillbaka till medborgarna.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.