Näringsliv och turism för ett hållbart Uppsala

Vänsterpartiet vill se en hållbar utveckling inom näringslivet. Småföretag är en viktig del av samhället. Därför lägger vi på statlig nivå förslag som skatteavdrag, slopad sjuklöneperiod för företag med färre än tio anställda och ett räntestöd för småföretag. Vi har också föreslagit ökade anslag till bland annat turism och mer stöd till kooperativ.

En blandning av företag av olika storlek och i olika branscher ger större trygghet för jobb och för utveckling. Företagslotsen i Uppsala är ett exempel på verksamhet som ger hjälp och stöd till de företagare som vill starta verksamhet i Uppsala.

Levande innerstad och landsbygd
Uppsala har idag tre stora köpcentra utanför stadskärnan och ytterligare planeras. Vi behöver varken köpcentrum i Fullerö eller vid Gnistarondellen. De ger ökade biltransporter och färre butiker i såväl stadskärnan som närliggande orter. Avstår vi från fler stora köpcentra ger det såväl landsbygd som stad bättre chanser att utvecklas.

En levande och attraktiv stad kan inte domineras av bilparkeringar utan måste utgå från de gåendes villkor. Fler bilfria gator skapar fler attraktiva lägen för butiker och annan verksamhet och centrala torg ska omvandlas från bilparkeringar till riktiga torg. Bilfria dagar bör prövas för att göra innerstaden trevligare.

Uppsala ska profilera sig som en miljökommun och arbeta med information om cirkulär ekonomi, som är en kretsloppsbaserad metod för företag och organsationer.

Hållbar turism
Uppsala är en stad som besöks av turister från såväl hela Sverige som övriga världen. Med rätt politik kan vi underlätta för turistnäringen med färre skador på miljön. Vi förespråkar en ekologisk turism som är tillgänglig för alla. Ekoturismen är ett bra exempel på hur miljöhänsyn kan kombineras med god ekonomisk utveckling. Vi vill lyfta fram Uppsalas unika miljöer för att bättre marknadsföra staden. Uppsalas rika historia kan utnyttjas för att locka fler besökare. Även friluftsområden, naturreservat, Linnéstigarna och andra Linnéminnen, samt de gamla bruks- och fabriksmiljöerna runt om i kommunen kan utvecklas till attraktiva besöksmål.

Konsumtion av upplevelser skadar miljön mindre än prylkonsumtion och Uppsala är en upplevelsestad. Kommunen äger bl.a. Fyrishov, Stadsteatern och Uppsala konsert och kongress, anläggningar som var för sig och ännu mer tillsammans är attraktiva besöksmål. Det är viktigt att de behålls i kommunal ägo så att de kan stödja varandra i den fortsatta utvecklingen av Uppsala som besöks- och upplevelsestad.

Utveckling på landsbygdens villkor
Landsbygdens natur- och kulturvärden ger unika förutsättningar för att möta växande marknader för rekreation, friskvård och turism. Goda och rimligt prissatta allmänna kommunikationer i hela kommunen ökar också det förutsättningarna för såväl turister som Uppsalabor att ta del av hela kommunens utbud. Även den elektroniska nätkapaciteten måste utvecklas så att företag lättare kan etablera sig och växa på landsbygden.

Vi måste också främja lokal produktion av grödor som kan ge oss förnyelsebar energi och därtill så långt möjligt gynna ekologisk närproduktion i kommunala upphandlingar för att få korta transporter och för att bevara en levande landsbygd och ett livskraftigt lantbruk.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att förhindra skräppost. Läs mer om hur dina kommentarsuppgifter behandlas.