Mer hbtq-kompetens

Den som inte självklart passar in i normen för sexualitet eller kön ifrågasätts och drabbas i större utsträckning än andra av en rad negativa konsekvenser, allt ifrån en svårare situation på arbetsmarknaden och att man utesluts, eller känner sig utesluten, i offentliga miljöer – till rent, hatrelaterat våld. Gruppen har i genomsnitt en sämre hälsa än den övriga befolkningen, vilket också visar sig i fler självmord.

Lika möjligheter och rättigheter
Vi arbetar för ett samhälle där alla människor är lika mycket värda, där alla har samma rättigheter och samma möjlighet, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. I en demokrati ska detta vara en självklarhet. Därför måste all diskriminering och särbehandling av homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer (hbtq-personer) motarbetas.

Hbtq-kompetens
Alla som arbetar med barn och ungdomar behöver hbtq-kompetens, både för att  upptäcka trakasserier och utsatthet och för att kunna arbeta med attitydförändringar. Hbtq-kompetensen måste integreras i skolmiljön och i skolundervisningen och alla som arbetar med ungdomar måste fortbildas. Familjerådgivningen behöver hög kompetens för att kunna stödja ungdomar och deras föräldrar. Omvårdnads- och äldreomsorgspersonal behöver hbtq-kompetens för att kunna bemöta människor som inte passar in i den heterosexuella normen. Även inom socialtjänsten skulle arbetet med familjer och andra individärenden vinna på att anställda hade kompetens när det gäller hbtq-personer. Detta kräver en satsning på att utbilda såväl politiker som anställda.

Minst en kommunal enhet per år ska hbt-certifieras. En sådan hbt-certifiering innebär ett synliggörande av att en organisation arbetar strategiskt i syfte att erbjuda en god arbetsmiljö för anställda och ett respektfullt bemötande av kunder/klienter/patienter utifrån ett hbtq-perspektiv. Även som hbtq-personer behöver vi känna oss trygga på äldre dagar; ett äldreboende med särskild hbtq-kompetens måste därför öppnas i Uppsala.

 

Ett Uppsala för alla
Det behövs inte bara ökade kunskaper utan också konkreta åtgärder för att göra Uppsala till en plats där alla kan känna sig fria att leva sina liv. Dessa åtgärder kan vara till exempel att ordna enskilda omklädningsrum på skolor och badhus och att stödja föreningar som arbetar för lika rättigheter för diskriminerade grupper. Ett hbtq-perspektiv måste integreras i alla kommunens verksamheter på samma sätt som jämställdhetsperspektivet.

Skolorna måste arbeta aktivt för att få bort diskrimineringen, osynliggörandet och mobbningen av hbtq-personer.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.