Idrott och motion

Uppsala har en stark tradition av föreningsliv. Det tillsammans med god tillgång till natur och sportanläggningar av olika slag är en god grund för att ge invånarna en rik och meningsfull fritid. Uppsala är rikt på stadsnära och vackra parker och naturområden som vi kan använda för samvaro och rekreation. Satsningar på elljusspår, skidspår och skridskospår behövs.

Alla ska ha möjlighet till en meningsfull fritid oberoende av var man bor i kommunen. Anläggningar av olika slag måste byggas så att det blir en spridning till olika stadsdelar och ytterområden. Det behöver därför göras en kartläggning avhur behovet ser ut.

Barns och ungdomars fritid
Barn- och ungdomsföreningar måste stödjas så att inte medlems- och aktivitetsavgifter hindrar några barn från att ägna sig åt fysisk aktivitet. Tider och resurser ska fördelas rättvist mellan pojkar och flickor. Det är också viktigt för att uppmuntra alla ungdomar till en aktivfritid att det finns möjlighet att bedriva idrott på alla nivåer, även utan tävlingsambitioner. Att idrotta ska vara roligt!

Alla barn och ungdomar ska ha rätt och möjlighet att delta i en organiserad fritidsverksamhet oberoende av klassbakgrund och familjeförhållanden. En fungerande kollektivtrafik med låga taxor underlättar Uppsalabornas tillgång till fritidsaktiviteter.

Idrott
Elit- och breddidrott hör ihop. Breddidrotten är en förutsättning för elit. Elitidrotten bidrar till att inspirera barn och unga till eget idrottande. Elitidrotten och stora idrottsarrangemang är också viktiga som en del av marknadsföringen av staden. Genom att upprusta arenor gör vi det möjligt att genomföra fler stora idrottsarrangemang i Uppsala.

Kommunen måste ta huvudansvaret för att bygga och förvalta Uppsalas arenor utan att ta på sig större kostnader än den kan bära, så att inte andra viktiga verksamheter drabbas.

Studenternas idrottsplats är sliten och nedgången. Det är dags att rusta upp Studenternas och göra om den till en modern arena. För att alla människor ska kunna ha en meningsfull fritid ska att stadens olika arenor så långt möjligt handikappanpassas.

Bad
Avgifterna på Fyrishov måste sänkas så att alla har råd att gå och simma. På Vänsterpartiets initiativ har ett kraftigt rabatterat sommarkort för barn införts. Detta kort ska behålla sitt låga pris.

Ytterliggare badhus behövs och vi föreslår att det byggs i Stenhagen. Naturbaden i våra sjöar och vattendrag ska skötas väl och vara tillgängliga för alla. Fler naturbad behövs i kommunen.

Simundervisningen ska vara väl utvecklad och alla kommunens skolor ska ha simundervisning.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att förhindra skräppost. Läs mer om hur dina kommentarsuppgifter behandlas.