Hälsan – en klass- och könsfråga

Hälsan – en klass- och könsfråga

Delaktighet och inflytande i samhället är några av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan. Vi vet att detta inflytande är beroende av klasstillhörighet, kön, etnisk bakgrund, sexuell läggning, ålder, religiös tillhörighet och funktionsnedsättning. Ett jämlikt samhälle skapar förutsättningar för att människor ska känna trygghet och må bättre, folkhälsan förbättras. I ett jämlikt samhälle har varje individ mer kraft och möjlighet att utveckla sina egna resurser. Ett större vänsterinflytande stärker folkhälsoarbetet.

Livsstil och levnadsvanor
Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa hänger ihop. Goda levnadsvanor vad gäller exempelvis kost, motion, rökning och alkohol men också tillgång till kultur är faktorer som är viktiga för hälsan. Goda vanor grundläggs i barn- och ungdomsåren, och insatser för barn och ungdomar måste därför prioriteras. Skolorna spelar här en viktig roll liksom föreningslivet. Skolhälsovården har genom åren fått minskade resurser. Vi måste satsa på skolhälsovården för att kunna arbeta förebyggande.

Kampen mot drogerna måste intensifieras med hjälp av verksamheter inom kommunen, landstinget och det civila samhällets organisationer och föreningar. Ett flertal studier har visat att ju längre utbildning och ju högre lön en person har, desto större sannolikhet att hen ägnar sig åt motion. Arbetarklassens barn deltar mindre i organiserade aktiviteter. Uppsala kommun måste arbeta aktivt för att utjämna skillnaderna mellan människors tillgång till fysisk aktivitet. Fler billiga eller helt avgiftsfria aktiviteter måste erbjudas i de stadsdelar där många har låga inkomster.

Kvinnor har generellt en sämre hälsa än män, både i antal sjukskrivningsdagar när det görs skattningar av hälsan. Ett aktivt folkhälsoarbete och förebyggande arbete är alltså också en jämställdhetsfråga.

Alkohol och narkotika
Alkoholkonsumtionen har ökat med tjugo procent sedan Sverige blev medlem av EU och antalet dödsfall på grund av alkohol har ökat. Denna utveckling måste vändas. Vi vill se en restriktiv alkoholpolitik för att minska alkoholskadorna. Insatser för att ungdomar ska skjuta upp sin alkoholdebut är viktiga. Vi verkar även för ett narkotikafritt Uppsala och kommer att utveckla informationen och öka ansträngningarna för att ge tonårsföräldrar kunskap om alkohol och droger.

Vi kommer att fortsätta arbetet för att alla barn och ungdomar ska bli sedda och få rätt stöd, både i skolan och på fritiden.

Vänsterpartiets politik syftar till att undanröja klyftorna i samhället. Under den borgerliga regeringen från 2006 och fram till idag har klyftorna ökat och folkhälsan försämrats.

Vi fortsätter arbeta för ett jämlikt samhälle, ett samhälle som ger framtidstro. Kunskap, insikt, självtillit, framtidstro och hälsa hör ihop.

 

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att förhindra skräppost. Läs mer om hur dina kommentarsuppgifter behandlas.