Gymnasieskolan – allas rätt till utbildning

Gymnasieskolan – allas rätt till utbildning

Ungdomar av olika kön, med olika bakgrunder och med olika grader av studievana måste kunna mötas i gymnasieskolan.  För detta krävs en skola där praktiska och teoretiska program blandas och där den segregerande betygsantagningen ersätts av ett annat antagningssystem.

Fler elever ska nå högskolebehörighet och genomföra en gymnasieutbildning. Då måste vi ha en gymnasieskola som ger alla lika möjlighet och där skolan kompenserar för elevers olika förutsättningar. Detta skapas bl.a. genom ett finansierings- och styrsystem som framför allt ger behövande skolor fler engagerade lärare och mindre klasser.

Skolans arbete ska utgå från vetenskaplig beprövad kunskap och sträva efter att använda pedagogisk forskning på internationell toppnivå.

Nya utmaningar på arbetsmarknaden
De yrkesförberedande programmen måste utvecklas och, med eleven i centrum, få en tydligare samverkan med arbetslivet. Lärarna har kompetens och ansvar för skolans samhällsuppdrag och ska ges möjlighet att utveckla detta. Elever på yrkesförberedande program behöver, förutom goda färdigheter i sitt yrke, också ha goda kunskaper i kärnämnena. Alla elever ska få de resurser som behövs för att klara detta på tre år. Om det ändå inte fungerar för alla, kan en sjunde skoltermin användas. Dessutom måste möjligheterna att komplettera på Komvux förstärkas.

Motverka skolsegregering
Den ökande sociala segregeringen i skolorna leder till sämre skolresultat. Framförallt drabbas elever som behöver extra stöd negativt. Ökade skillnader mellan skolor ger dålig effekt på kunskap, utbildning och demokrati. När skillnader mellan skolor ökar finns risken att lärare och elever söker sig till de ”bästa skolorna” och segregeringen ökar ytterligare. Uppsalas gymnasieskolor ska organiseras så att alla skolor är lika bra. Det innebär stöd efter behov. Privata skolor ökar segregeringen. I riksdagen driver Vänsterpartiet begränsning av fristående skolor och ett stopp för skolor som drivs med vinstsyfte.

Kampen om eleverna
Skolan ska ha god resurstillgång och välutbildad personal. Gymnasieutbildningen får inte bli en marknadsfråga med vinsten som pådrivande kraft.  Marknadsföring, reklam och andra sätt att locka elever har blivit ett vanligt inslag i kampen om eleverna. Sådan profilering driver fram ytlighet även i undervisningen och drar resurser från den pedagogiska verksamheten. Fria val förstärker klassegregationen; alla har inte samma förutsättningar att välja mellan skolor. Forskningen om skolval har visat att den som aktivt väljer skola i huvudsak kommer från socioekonomiskt privilegierade miljöer och även att man väljer skolor med hög status.

Den bästa skolan
Vi arbetar för att kommunala skolor inte ska behöva läggas ner. Skolor som drivs i vinstsyfte ska inte konkurrera med skolor som enbart drivs för elevernas bästa. När elevantalet minskar, som det under några år kommer att göra i gymnasiet, innebär detta en möjlighet att genomföra underhåll och upprustning av skollokalerna samt möjlighet att ha mindre klasser. Ett gott utbildningssystem kräver en hög personaltäthet och en god pedagogisk kompetens hos lärarna.

Den administrativa bördan måste minska så att lärarnas arbetstid används till det pedagogiska uppdraget och inte till administration.

Gymnasieskolan ska erbjuda eleverna möjlighet att välja mellan skolor med olika programutbud och olika inriktningar. Det är viktigt att elever kommer in i på de program som intresserar dem och att utbildningen ger möjlighet till arbete eller motivation till att studera vidare.

Flera olika utbildningar gör en skola mindre sårbar för minskningar av elevantal på enskilda program. En skola där elever med olika klassbakgrund blandas utgör den bästa förutsättningen för ett demokratiskt, jämlikt och ekonomiskt framgångsrikt samhälle.

All undervisning i kommunen ska genomsyras av ett genusperspektiv. På så sätt ges skolan verktyg att förstå och motarbeta den rådande könsmaktsordningen.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.