En stark kommun för gemensam välfärd

Inkomster och förmögenheter är ojämlikt fördelade i samhället. Klyftan mellan rika och fattiga har ökat de senaste åren, både under borgerligt och socialdemokratiskt styre. Kvinnor har förlorat på den borgerliga politiken. Vänsterpartiet vill minska klyftan. Vi vill se ett samhälle som bygger på solidaritet och omtankte, inte på girighet.

Varje Uppsalabo ska känna att hen har makt att påverka såväl sitt eget liv och samhället. Full jämställdhet och jämlikhet på lika villkor för alla ska råda i Uppsala. Vi motverkar i alla sammanhang att människor tvingas till underordning.

Klassamhället
Uppsala är segregerat och inkomsten avgör var man bor. I stora delar av kommunen finns inte hyreslägenheter med acceptabla hyror. Höga hyror liksom höga priser på bostadsrätter och villor utestänger hushåll med låga inkomster. Vi arbetar för en kommun utan segregering och med fler hyresrätter med låga hyror i alla områden.

Det segregerade Uppsala gör att våra barn växer upp med olika villkor. Vi vill fördela resurser efter behov och vill att extra satsningar måste göras i de områden där de största behoven finns.

Kommunalskatten
Skatten är kommunens främsta inkomstkälla. En låg skatt betyder minimal välfärd vilket främst drabbar den som har dålig ekonomi. För oss är det självklart att ha en gemensam välfärd och Vänsterpartiet vill, som enda parti i Uppsala, höja skatten för att Uppsalaborna ska få en bra kommun att bo i med bra förskola, bra skolor, bra äldreomsorg, bra miljö och en fungerande infrastruktur. En rättvis skatt omfördelar också från rik till fattig och innebär solidaritet och omtanke.

Skattepengar till verksamhet, inte till vinster
Konkurrensutsättning, privatisering och utmanarrätt utarmar Uppsala kommun och stora delar av skatten går till vinster i de privata bolag som driver boenden, skolor och annan verksamhet med kommunala medel. Istället för med privatiseringar och konkurrensutsättningar ska den offentliga verksamheten utvecklas i kommunal regi. Vi ska inte vara kunder hos privata företag och kommunen ska inte leka affär med de kommunala verksamheter som vi Uppsalabor äger tillsammans. Skattepengar ska inte gå till företag inom vård, skola och omsorg vilka drivs med vinstsyfte.

Utveckla den kommunala verksamheten
Uppsala kommun drivs idag som ett företag utifrån en köp- och säljmodell med konkurrensutsättning och privatiseringar som viktiga ingredienser. Kommunen drivs också med flera dubbla nämnder, där t.ex. en nämnd beslutar om vad äldreomsorgen ska göra medan en annan nämnd beslutar om hur. Det innebär dubbelt och trippelt ledarskap och en stor onödig byråkrati. Den byråkratiska styrmodellen måste fullt ut ersättas av en rak nämndorganisation där en och samma nämnd har ansvar för både beslut och genomförande. Skattepengar ska gå till verksamheter, inte till byråkrati.

Fair Trade City
Uppsala ska arbeta för att bli certifierat som Fair Trade City, vilket innebär ett ökat medvetande om rättvisemärkta varor även i verksamheter, affärer, restauranger etc. utanför den kommunala verksamheten.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att förhindra skräppost. Läs mer om hur dina kommentarsuppgifter behandlas.