Äldreomsorg – rätt vård i rätt tid och på rätt plats

En bra äldreomsorg fokuserar på kvalitet och på de äldres behov, inte på möjligheten att göra vinst. Både offentligt och privat driven vård och omsorg måste mer än i dag inrikta sig på behov, kvalitet och likvärdighet, och mindre på kortsiktig lönsamhet. När vi som äldre besöker vårdcentralen eller flyttar in på ett äldreboende ska vi kunna vara säkra på att få det stöd vi behöver. Ingen ska någonsin bemötas utifrån lönsamhet.

Satsa på offentlig äldreomsorg
En offentlig omsorg är en av förutsättningarna för att äldre ska få den omsorg och vård de behöver. I dag bedrivs mycket av äldreomsorgen av riskkapitalbolag och våra skattepengar går till vinster. Konkurrensutsättningar och upphandlingar leder till personalnedskärningar, ökad press på de anställda och otrygghet för de äldre. Vi vill istället skapa en trygg och professionell äldreomsorg – t.ex, med regler för vad som utgör en godtagbar lägsta bemanning – med förbättrade villkor för personalen och med stora möjligheter för äldre att välja insatser och boende.

Hemtjänst och hemsjukvård
Kommunen ska göra det möjligt för oss att som äldre människor att bo kvar i det egna hemmet så länge vi själva vill. Detta kräver en kvalificerad hemtjänst och hemsjukvård, som utgår från den enskildes behov av vård och omsorg och med en individuell plan för varje vårdtagare. Äldre måste få välja innehåll i hemtjänsten, några timmar ska den äldre helt kunna förfoga över själv.

Många äldre är missnöjda med att de möter för många olika personer inom hemtjänsten och att tiden för varje besök är för kort. En ökad grundbemanning inom hemtjänsten och hemsjukvården med fler heltidstjänster och personal med rätt kompetens är en förutsättning för kvalitet inom äldreomsorgen.

Tryggt boende för alla äldre
Den dag hemvårdens resurser inte räcker till för en god omvårdnad ska vi kunna erbjudas en plats på ett välfungerande vårdboende med en god och säker vård och en innehållsrik vardag. Makar som bor ihop ska kunna göra det också i fortsättningen.

Antalet äldre kommer att öka markant i Uppsala under de närmaste åren. Ökad medellivslängd leder också till att antalet äldre med demenssjukdomar ökar. Behovet av vårdboenden med speciell inriktning och specialistkompetens hos de anställda måste tillgodoses.

Förebyggande arbete
Ett aktivt liv leder till förbättrad hälsa och ökat välbefinnande. Allt fler äldre har i dag möjlighet att delta i samhällsliv och fritidsaktiviteter. Många utnyttjar det utbud som erbjuds av föreningsliv och studieförbund. Träffpunkterna ska vara kvar i kommunens regi och kommunen ska samverka med och stödja organisationer som verkar för äldres välbefinnande. Kulturella verksamheter är viktiga, inte minst på vårdboenden. För att böcker ska vara tillgängliga för stora grupper äldre behövs Boken kommer-verksamheten, med exempelvis talböcker och s.k. Daisy-böcker. Även äldre med rötter i andra länder måste ha möjlighet att delta i de olika verksamheterna, både gemensamt med andra och tillsammans med sin egen grupp.

Som aktiva äldre har vi erfarenheter, kunskaper och idéer som måste tas tillvara när man planerar olika verksamheter. Det kan gälla allt från seniorgympa till trafik eller den planering som krävs för att göra det möjligt för äldre att bo kvar i det egna hemmet: anpassning av bostäder, tillgänglighet, kommunikationer och service men också samhällsplaneringen i stort.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.