Kommunalpolitiskt program 2015-2018

Vill du ha hela det kommunalpolitiska programmet 2014-2018 samlat, kan du ladda ned det som pdf.

Uppsala är inte till salu

Vänsterpartiet arbetar för ett solidariskt, rättvist och jämlikt Uppsala, varje dag och i varje sammanhang. Ett Uppsala där klasskillnaderna och klyftorna mellan människorna minskar, med höjd kvalitet i omsorgen, att de äldre som vill får plats på äldreboende, att personer med funktionsnedsättning får det stöd som de behöver, att förskola och skola håller en hög kvalitet och att vi kan gå och cykla även när det är vinter.

Uppsala ska vara rent, grönt och vackert. Då krävs hållbara trafiklösningar med en utbyggd kollektivtrafik, planeringen av spårvagn måste komma igång. Uppsala måste minska utsläppen av växthusgaser utifrån målet att helt bli en fossilbränslefri kommun. Vänsterpartiet vill satsa på sol- och vindenergi.

Fler hyreslägenheter, med rimliga hyror, med närhet till parker och grönområden, är en viktig fråga för Vänsterpartiet. Det är dags för en ny bostadspolitik. Med en aktiv och framåtsyftande markpolitik kan man bygga mer utan att förstöra miljön.

För Vänsterpartiet är det en självklarhet att kommunala anställningar ska vara heltid med rätt till deltid och att de lägsta lönerna ska höjas. Det är huvudsakligen i kvinnodominerade yrken som de låga lönerna och den ofrivilliga deltids- arbetslösheten finns.

Barns välfärd är en viktig del av välfärden. Under det borgerliga styret har vi sett hur giriga kapitalister plockat ut miljoner ur skolor och sedan försatt sig i konkurs, hur förskoleföretag serverar barnen knäckebröd och vatten för att kunna vinstmaximera, hur HVB-hem brister i omvårdnad och kompetens för att skapa vinster åt sina ägare. Åtta år med borgerligt styre har satt sina spår. Nu är det dags för en välfärd utan vinstintressen.

De skatter som vi betalar ska gå till välfärden och inte till vinster. Det är dags att stoppa högerns ideologiska konkurrensutsättningar, som t.o.m. bryter mot lagen. Uppsala är inte till salu.

Uppsala juli 2014

Ilona Szatmari Waldau
Kommunalråd för Vänsterpartiet
Webb: ilonaw.se • Twitter: @ilonawaldau

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.