Bidrag till kalender och medlemsutskick

Har du något som saknas i kalendern och medlemsutskicket? Skicka in ditt bidrag:

Våra medlemmar vill gärna veta vad som händer i din arbetsgrupp, stadsdelsgrupp, nämnd, din bolagsstyrelse eller liknande. Medlemsutskicket och webbplatsen är de enda kanaler som når alla medlemmar. Här lämnar du ditt bidrag.

Ämne
Själva bidraget
Här fyller du i ditt bidrag. Håller du ditt bidrag kort och koncist, så kommer fler att läsa det. Om det är ett arrangemang har du redan angivit datum, tid och plats ovan, så skriv inte det här. Framför allt inte i första meningen. Undvik också att börja eller avsluta med ”Välkommen” eller liknande.
Datum (inkl veckodag)
Start- och sluttid
Offentligt arrangemang
Riktar sig arrangemanget även till icke medlemmar?
Plats
Exempelvis Vänsterpartiet, Vretgränd 18
Bild
Bifoga en bild, så ditt inlägg blir läst.
Om du inte skickar in en, kommer vi att fråga efter en.
Ditt namn (för- och efternamn) (obligatoriskt)
Ev. arbetsgrupp, nämnd etc
E-postadress (obligatoriskt)
Telefon (obligatoriskt)