Kategori: Vänsterpartiet

Så skapar vi ett bra flyktingmottagande

I dag har Uppsalas kommunstyrelse beslutat om en handlingsplan för mottagande av nyanlända och asylsökande till kommunen. Handlingsplanen handlar om alla de områden som måste fungera för att en nyanländ person ska få bästa möjliga start på sitt liv i

En förlorad chans

Socialdemokraterna och Miljöpartiet stänger dörren för människor på flykt. Vänsterpartiet står nu ensamt kvar som försvarare av en human flyktingpolitik, skriver Ilona Szatmári Waldau. Situationen i Sverige är ansträngd. Under hösten har många människor arbetat långt mycket hårdare än vad

En öppen och solidarisk kommun

Uppsala kommer att ta emot ett stort antal flyktingar den närmaste tiden. Kommunalrådet Ilona Szatmári Waldau skriver om varför det är nödvändigt och hur vi ska klara det på bästa sätt. Under måndagen kommer 40 flyktingar till Uppsala, anvisade av

Märkt med:

Satsningar för jämlikhet och jämställdhet

Den rödgröna majoriteten presenterade i dag sitt förslag till budget för 2016. Det blir 30 öre i skattehöjning, men också tydliga satsningar på jämlikhet och jämställdhet. Uppsala har stora behov. Vi behöver investera i skola och omsorg. Vi måste bekämpa

Märkt med:

Äldreomsorgssatsning kommer Uppsala till del

Vårändringspropositionen beräknas kunna ge 106 nya jobb i äldreomsorgen i Uppsala kommun. – Det är helt nödvändigt att öka bemanningen i äldreomsorgen, både för personalens och de äldres skull. Det är glädjande att regeringen nu är överens med Vänsterpartiet om att det

Märkt med:
Top