Kategori: budget

V kritiska mot åtstramningar i kommunbudget

    Idag har Uppsala kommuns minoritetsstyre bestående av S, L och MP presenterat sitt förslag till mål och budget. Vänsterpartiet är positiva till att budgeten innehåller ett välfärdspaket efter en budgetöverenskommelse mellan V och minoritetsstyret och till att minoritetsstyret

Gottsunda får en sommarteater

🎭🎭Gottsunda får en sommarteater!🎉🎉 Nästa sommar kommer alla kunna gå på gratis parkteater i Gottsunda. Tack vare Vänsterpartiet. Satsningen på en parkteater ingår i välfärdspaketet som Vänsterpartiet har fått till i överenskommelsen med mittenstyret. Det blir ett sätt att se

Vänsterpartiet driver igenom välfärdspaket i Uppsala

Gratis simskola för förskolebarn. Ett återinförande av rätten till fritids för barn till arbetslösa och föräldralediga. Ett arbetsmiljö- och lönelyft för socialsekreterare som jobbar med utsatta barn och unga. Det är några av punkterna som finns med i en överenskommelse

Vänsterpartiets budgetmöte på Fyrishov

Vänsterpartiet Uppsalas kommungrupp träffades på Fyrishov för att prata om budgeten och vilka prioriteringar vi behöver göra för ett mer jämlikt Uppsala med en välfärd som går att lita på. Dagen började med en genomgång av Uppsala kommuns förutsättningar och

Märkt med: , , ,

En budget för ett jämlikt och jämställt Uppsala

Ilona Szatmári Waldau och de andra rödgröna kommunalråden presenterade i dag budgeten för Uppsala kommun 2018. Vi gör satsningar på välfärd, jämställdhet och rättvisa. Här är några av de saker som visar att Vänsterpartiet gör skillnad. Vi satsar på barn

Budgetsatsningar på barn och unga

Ilona Szatmári Waldau, kommunalråd, intervjuas om Vänsterpartiets och de rödgrönas satsningar på barn och unga. Den rödgröna majoriteten presenterade i dag satsningar på barn och unga i Uppsala kommun. Vänsterpartiet har fokuserat på åtgärder som utjämnar skillnader och skapar delaktighet i samhället.

Märkt med:
Top