V och landsbygden i kommunen inför skrivandet av kpp

När:
7 december, 2017 kl. 18:00 – 21:00
2017-12-07T18:00:00+01:00
2017-12-07T21:00:00+01:00
Var:
Vretgränd 18

Malin Ohlsson, landsbygdsstrateg på kommunen, har sagt att hon kan komma till oss och berätta Uppsalas landsbygdsprogram och vilka aktiviteter hon jobbar med och samordnar. Vi börjar med en timme att diskutera internt, Malin börjar klockan 19.

Nedan har jag klippt in de delar i första utkastet av kommunpolitiska programmet som berör landsbygden. Texten är på en knapp A4 vilket är en grov riktlinje när vi ska skriva vårat förslag.

Uppsala är en vacker stad omgiven av en levande landsbygd.
Att Uppsala växer innebär ett ansvar att skapa nya bostäder. Men det finns inget egenvärde med att kommunen växer. Uppsala ska inte aktivt marknadsföras för att växa. Det utarmar landsbygden och mindre orter.

Grönområden och parker ska inte bebyggas, inte heller bra jordbruksmark eller strandnära ytor. Fler bostäder ska byggas där det finns goda möjligheter till spårburen kollektivtrafik. För att minska det onödiga resandet ska stadsdelar och tätorter ha en blandning av bostäder, arbetsplatser samt offentlig och kommersiell service. Av samma skäl ska inga fler stora externhandelscentra byggas i kommunen.

En tät kommun med bra kollektivtrafik och cykelmöjligheter
Kollektivtrafiken är regionens ansvar, men kommunen ska stimulera och underlätta kollektivtrafikresande. På landsbygden kan man inte dra kollektivtrafik till all spridd bebyggelse, men längs de stora stråken ska det finnas pendlarparkeringar så att man inte behöver ta bilen hela vägen in till staden eller till sin arbetsplats.

Uppsala ska ha spårvagn och den spårburna kollektivtrafiken via Dalabanan och Ostkustbanan ska utvecklas. Det möjliggör också pendling mellan fler orter än Uppsala och Stockholm. Fyrspår till Stockholm och en station i Bergsbrunna gör att Uppsala kan växa söderut.

Fler cykelbanor i staden och övriga tätorter, samt mellan tätorterna, behövs för att Uppsala ska vara Sveriges bästa cykelkommun.

God planering
Bostadsbyggandet utanför de centrala delarna av Uppsala bör framför allt ske i de tätorter som ligger utefter järnvägsstråk, såsom Vänge och Järlåsa i väster och Storvreta, Vattholma och Skyttorp i norr.