Medlemsmöte

När:
23 januari, 2019 kl. 18:00 – 21:00
2019-01-23T18:00:00+01:00
2019-01-23T21:00:00+01:00
Var:
Drabanten
Bangårdsgatan 13
Uppsala

Vi kommer bl.a. att lyssna och titta på Jonas Sjöstedt via länk. Obs! Sändningen startar 19.00. Vi bryter då mötet och återupptar det efter Jonas tal.Dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare
 3. Mötets behöriga utlysande
 4. Dagordningens godkännande
 5. Valärende - fyllnadsval till kommunala poster
 6. Rapport från kommungruppen - vår nya pol.sek. presenteras
 7. Rapport från styrelsen - organisationsförslaget
 8. EU-valet - kort information
 9. Rapport från Riksdagen och Partistyrelsen - aktuellt läge
 10. Övriga frågor
 11. Mötet avslutas

Vi bjuder på fika!

Välkommen!

Styrelsen