Månad: augusti 2019

Öppen konstvägg berikar Uppsala

Replik på Sarah Havneraas (KD) UNT 28/8 Mångfald, kreativitet och inspiration. Ett sätt för alla att få synas och ta plats i det offentliga rummet. Ett rikare konstliv och ett utrymme för en etablerad och populär konstform att utvecklas. Det

Märkt med:

V kritiska mot åtstramningar i kommunbudget

    Idag har Uppsala kommuns minoritetsstyre bestående av S, L och MP presenterat sitt förslag till mål och budget. Vänsterpartiet är positiva till att budgeten innehåller ett välfärdspaket efter en budgetöverenskommelse mellan V och minoritetsstyret och till att minoritetsstyret

Gottsunda får en sommarteater

🎭🎭Gottsunda får en sommarteater!🎉🎉 Nästa sommar kommer alla kunna gå på gratis parkteater i Gottsunda. Tack vare Vänsterpartiet. Satsningen på en parkteater ingår i välfärdspaketet som Vänsterpartiet har fått till i överenskommelsen med mittenstyret. Det blir ett sätt att se

Top