Månadsarkiv: augusti 2019

Replik på Sarah Havneraas (KD) UNT 28/8

Mångfald, kreativitet och inspiration. Ett sätt för alla att få synas och ta plats i det offentliga rummet. Ett rikare konstliv och ett utrymme för en etablerad och populär konstform att utvecklas. Det är det vi får genom att uppföra och driva en öppen konstvägg i Uppsala.

Graffiti eller gatukonst har kallats för världens största konströrelse. Gatukonstnären Banksy har i många år betraktats som en av samtidens mest inflytelserika konstnärer. I Sverige har graffiti funnits i mer än 30 år men trots sin etablering och popularitet saknas det ofta både kunskap om denna konstform och utrymme för dess utövning. I Uppsala idag finns det inte några bra möjligheter för denna konstform.

Gatukonst finns där människor är och erbjuder en låg tröskel och högt i tak. En öppen konstvägg är som en levande utställning, ständigt i förändring och öppen för alla att använda. Människor som sällan besöker museer eller konstutställningar får möjlighet att ta del av och inspireras av konstnärliga uttryck. Gatukonst erbjuder dessutom chansen för tjejer att utrycka sig och ta plats i det offentliga rummet. På en öppen konstvägg kan vem som helst sätta sin prägel på sitt Uppsala.

Det är därför det känns anmärkningsvärt att KD går ut med en ålderdomlig syn på en populär och uppskattad konstform. Istället för att missriktat dela in konst i bra och dåligt vill vi i Vänsterpartiet skapa mer plats för all konst i Uppsala. När KD vill att politiker ska avgöra vilken konst som ska få finnas fiskar de i mörka vatten.

En öppen konstvägg berikar och ökar mångfalden i Uppsalas kulturliv. Så skapar vi ett mer öppet, kreativt och inkluderande Uppsala för alla.

 

Publicerad i UNT 2019-08-30.
https://www.unt.se/kultur-noje/oppen-konstvagg-berikar-uppsala-5395088.aspx

 

 

Idag har Uppsala kommuns minoritetsstyre bestående av S, L och MP presenterat sitt förslag till mål och budget. Vänsterpartiet är positiva till att budgeten innehåller ett välfärdspaket efter en budgetöverenskommelse mellan V och minoritetsstyret och till att minoritetsstyret fått sänka sina överskottsmål med mer än 100 miljoner kronor, något V krävt sedan tidigare. Samtidigt är Vänsterpartiet oroliga för att ett fortsatt högt överskottsmål och finansiering av styrets löften kommer tvinga de sociala nämnderna till hårda åtstramningar och nedskärningar.

- Socialarbetare, undersköterskor och förskolepersonal går redan på knäna av hög arbetsbelastning. Välfärdsverksamheten måste få ett andrum som vi inte ser spår av i minoritetsstyrets budget. Det de ger med ena handen tar de tillbaka med andra handen, säger Tobias Smedberg, kommunalråd för Vänsterpartiet i Uppsala.

Kommunens budget utökas varje år då de kommunala verksamheterna växer i takt med befolkningsökningen. Samtidigt ska kommunen ha råd med löneökningar och höjda kostnader för att köpa in varor och tjänster. För att kommunen ska klara dessa kostnader och dessutom nå ett ekonomiskt överskott så ges kommunverksamheten något som kallas effektiviseringskrav. Det betyder att en nämnd ska genomföra samma uppgift som föregående år men med mindre i ersättning för motsvarande uppgift. Kommunens budget växer alltså, men antalet kronor per välfärdsinsats krymper.

Minoritetsstyret har ännu inte deklarerat hur stora effektiviseringskraven blir men redan för detta år har socialnämnden, äldrenämnden och omsorgsnämnden meddelat att de förväntar sig stora underskott om inte nedskärningar i verksamheten görs. Det politiska styret har idag uppgett att de vill prioritera utbildningsnämndens verksamhet samtidigt som de säger att överskottsmålet ska vara högre än de två procent som anses vara god ekonomisk hushållning och att kommunskatten ska ligga kvar på nuvarande nivå. Det kommer tvinga de sociala nämnderna till ytterligare åtstramningar av sin verksamhet.

- Det minoritetsstyret presenterar som en satsning på välfärden är i själva verket en åtstramningspolitik. Befolkningsökning, löneökningar och högre priser kostar mer än de utökade medel välfärden förses med. För att nå sitt överskottsmål kommer de tvinga den kommunala verksamheten att spara sig in på bara benknotorna, säger Tobias Smedberg.

Samtidigt som Vänsterpartiet riktar kritik mot att minoritetsstyrets budget leder till åtstramningar är man positiva till att en överenskommelse gjorts mellan styret och Vänsterpartiet om ett paket med elva välfärdssatsningar. Välfärdspaketet innehåller lönelyft för socialsekreterare, avgiftsfri simskoleundervisning för förskoleklassbarn, rätt till fritids för barn till arbetslösa, parkteater i Gottsunda och mycket mer.

Vänsterpartiet kommer presentera sitt samlade budgetförslag senare i höst.

??Gottsunda får en sommarteater!??

Nästa sommar kommer alla kunna gå på gratis parkteater i Gottsunda. Tack vare Vänsterpartiet.

Satsningen på en parkteater ingår i välfärdspaketet som Vänsterpartiet har fått till i överenskommelsen med mittenstyret.

Det blir ett sätt att se till att kultur finns tillgängligt i hela staden, samtidigt som fler får tillfälle att upptäcka Gottsunda och framförallt den rika kulturutbuden som finns i stadsdelen och som nu blir ännu bredare.

Läs hela artikeln i dagens UNT i länken här nedan.

https://www.unt.se/kultur-noje/gottsunda-far-parkteater-2020-5389377.aspx