Månadsarkiv: mars 2019

Arbetet som ombudsperson innebär både löpande administrativt arbete och utåtriktat arbete, med fokus på utomparlamentariskt arbete. Du som söker har en god kommunikativ förmåga och trivs med att ha många kontakter då en del av arbetet kommer innebära att ge stöd till, och genomföra, aktiviteter i samarbete med våra medlemmar. Förmåga att leda och genomföra kampanjer är en styrka för tjänsten, liksom att bygga samarbeten med andra organisationer och rörelser.

I tjänsten ingår även att ansvara för administrativa uppgifter som exempelvis att hantera diarium, medlemsregister. Arbetet kräver att du är strukturerad och kan arbeta under tidspress. Kunskaper om ekonomihantering och bokföring ses som meriterande.

Tjänsten som ombudsperson är en tjänst med varierande arbetsuppgifter som ställer krav på att självständigt kunna planera och prioritera arbetet utifrån verksamhetens behov, tillsammans med arbetsledning och övrig personal. Arbete på kvällar och helger förekommer. Det är en stor fördel om du som söker har god kännedom om Vänsterpartiets politik och organisation. Erfarenhet från Vänsterpartiet eller närliggande organisationer ses som positivt.

Mycket stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet och en förutsättning för tjänsten är att du delar partiets värderingar.

Tjänsten är en fast tjänst med 50% tjänstgöringsgrad. Oreglerad arbetstid.

Vi söker någon som bland annat:

  • Är samarbetsinriktad men också van att arbeta självständigt.
  • Har en viss vana att hantera IT-­miljö, sociala medier och digitala verktyg.
  • Kan organisera aktiviteter av olika slag. Vara spindel i nätet.
  • Har en viss vana att skriva och vara en god kommunikatör.
  • Kan arbeta på obekväma tider.

Lön: Fast lön. Ingångslön 15 000:­/månad.

Avtal: Kollektivavtal Handels-KFO för politisk sekreterare

Arbetstid: Oreglerad arbetstid

Tillträde: 15 april 2019.

Ansökan:  Skickas till ordförande Torbjörn Björlund via  uppsala@vansterpartiet.se  eller med post till Vänsterpartiet Uppsala, Vretgränd 18, 75322 Uppsala.  Sista ansökningsdag  är 1 april

Skolan är ett av de områdena där ojämlikheten mellan könen syns allra tydligast. Det är också där som vi har stora möjligheter att påverka hur samhället ska utvecklas. Därför lämnar Vänsterpartiet idag in fyra förslag till förändring som kan göra skolgången mer jämställd.  

– Den som förändrar normer och värderingar i skolan förändrar hela samhället. Om tjejer i skolan ges samma värde och möjligheter som killar kan vi nå jämställdhet i hela samhället, säger Hanna Victoria Mörck, 3e vice ordförande i utbildningsnämnden. 

Idag på internationella kvinnodagen lämnar Vänsterpartiet Uppsala in fyra motioner till Uppsala kommunfullmäktige inom ramen för en feministisk offensiv. Satsningarna rör sig om upprättandet av ett resurscentrum i skolan, att erbjuda kurser i feministiskt självförsvar och stresshantering för tjejer, samt att göra gratis mensskydd tillgängligt i skolan. Satsningarna är tänkta att stärka tjejers ställning och upprätta maktbalans mellan könen.

– De tjejer och killar som är barn idag kan bli världens första jämställda generation. Om Uppsala ska bli bra för alla måste vi politiker prioritera jämställdhet högre, säger Tobias Smedberg, gruppledare och kommunalråd för Vänsterpartiet.

Med en feministisk politik kan den generation som föds idag bli den första jämställda generationen. Den feministiska offensiv partiet presenterar idag ska säkerställa att skolelever i Uppsala kommun får en vardag som präglas av jämlikhet och jämställdhet, där samtliga elever ges samma faktiska möjligheter och där lärare får kontinuerligt stöd och handledning i jämställdhetsfrågor.