Månad: september 2015

Satsningar för jämlikhet och jämställdhet

Den rödgröna majoriteten presenterade i dag sitt förslag till budget för 2016. Det blir 30 öre i skattehöjning, men också tydliga satsningar på jämlikhet och jämställdhet. Uppsala har stora behov. Vi behöver investera i skola och omsorg. Vi måste bekämpa

Märkt med:

Budgetsatsningar på barn och unga

Ilona Szatmári Waldau, kommunalråd, intervjuas om Vänsterpartiets och de rödgrönas satsningar på barn och unga. Den rödgröna majoriteten presenterade i dag satsningar på barn och unga i Uppsala kommun. Vänsterpartiet har fokuserat på åtgärder som utjämnar skillnader och skapar delaktighet i samhället.

Märkt med:
Top